Lotto 88 4D


4D Sabah Diriwan 88 adalah organisasi dari bumi Borneo Sabah Malaysia yang mempunyai lebih empat puluh outlet dan melebihi seratus empat puluh tujuh terminal pada masa diberitakan sekarang yang diserbarkan di serata negeri Sabah. Mereka menjual ticket 4D dan selama tiga decad iaitu tiga puuluh tahun dari tahun bermula perniagaan iaitu pada tahun 1988, telah berdekad membuka perniagaan ini dan sebar berkembang untuk membuka peluang perkerjaan dengan membuka kerja untuk menggaji pekerja dari pelbagai kaum dan budaya yang berbilang bangsa di bumi Sabah tidak kira juga jantina, agama dan umur. Mereka ditunjuk ajar budi bicara yang sopan santun dan lembut untuk memprestijkam perniaggan 4D nombor ekor mereka.

Permainan mereka boleh didapati dari laman kami.

Mereka diurus secara tegas dengan pemilikan lesen mereka yang terdiri dari dedikasi, telus, tekun, jujur, amal dan berurus dalam piawaian tertinggi. Untuk memastikan setiap hari Rabu, Sabtu dan Ahad cabutan dilaksanakan secara lancar dan telus, mereka amat tegas untuk memberi persembahan yang terbaik untuk para pelanggang mereka.

Produk utama mereka Diriwan iaitu 4D dimana nombor empat angka dari sifar sehingga sembilan ratus sembilan puluh sembilan dipilih dan diberi hadiah yang boleh menjadikan pemain menjadi tertinggi. Ada juga mainan yang lain iaitu 3D, Lotto 6/45, 4D Jackpot dan Lotto 6 dimana banyak jutawan keemasan dilahirkan dari mainan ini sejak bermula perniagaan.

Menjadi organisati yang untung, dikenali dan mempunyai sikap cinta sosial masyarakat menjadi keutamaan mereka.

Mereka akan berjaya dengan mempunyai badan pengurusan yang berinivasi dan berhemah dalam sektor mengurus hal kewangan.

Tidak henti-henti bertungkus untuk berjaya menjadi motto mereka.