Magnum 4D


Magnum Berhad adalah syarikat swasta pertama di Malaysia yang diberi lesen untuk mengendali permainan nombor 4 ekor. Dahulu dikenali sebagai Magnum Corporation dan Magnum Corporation Berhad, syarikat ini disenaraikan di bursa pada 1970. Pada 2 Julai 2008, Magnum bertukar menjadi sebagai sebuah syarikat persendirian dengan menarik nama dari Bursa Kuala Lumpur (“KLSE”) . 51% saham Magnum dipegang oleh Multi-Purpose Holdings Sdn Berhad (MYX: 3859) dan 49% dimiliki oleh CVC Asia Pacific Limited.

Pada Jun 2013, Multi-Purpose Holdings Berhad menjual semua perniagaan kepada MPHB dan menukar nama kepada Magnum Berhad.

Pada September 2009, permainan extensi nombor 4 ekor dilancarkan sebagai nombor terbaru yang hak cipta dimiliki sepenuhnya oleh Magnum pada 2013.

Syarikat Magnum Corporation Sdn Bhd (“Magnum”) mula beroperasi pada tahun 1968 dan kini adalah ahli World Lottery Association (WLA) dan Asia Pacific Lottery Association (APLA). Syarikat Magnum berusaha untuk menegaskan operasi perniagaan beretika dan mengendali operasi harian dengan penuh integriti, tanggungjawab, akauntabiliti dan profesional untuk kakitangan, pelanggan, komuniti dan pihak kepentingan syarikat tersebut.